Ara
Filtreler
Kapat

ÖZBALCI Mali Mevzuat Seti Yıllık Güncelleme Aboneliği

Yılmaz ÖZBALCI ve Komisyon, 27 ciltlik Mali Mevzuat Föyvolan Yayın Aboneliği (Belirli periyotlar halinde mali mevzuattaki değişiklilerin gönderimi)
Bu Ürün Fiyatı için Arayın

Oluş Yayıncılık bünyesinde 35 yılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden mevzuat setinin Kanunlar, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğler ve Sirkülerlerlerden oluşan 27 ciltlik kısmına ilişkin abonelik paketidir. Klasörlerde föyvolan şekilde hazırlanmış olan mevzuat seti aylık olarak güncellenmekte, abonelerimizin mali mevzuatı aksama olmadan takip edebilmeleri sağlanmaktadır.  Abonelik paketi satın alınmadığı durumda, set gönderilecek fakat aylık güncellemeler gerçekleştirilmeyecektir. 

Yılmaz ÖZBALCI üstad tarafından oluşturulan set, Maliye Hesap Uzmanları Derneği bünyesinde oluşturulan bir komisyonun titizlikle yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aylık olarak güncellenmektedir. 

2 ana gruptan oluşan setin mevzuat grubudur.

I-       Mevzuat Grubu (27 Cilt)

içerisinde toplanmış olarak sizlere sunulmaktadır.

         Ciltlerin tanıtımı aşağıda kısaca verilmiştir.

 

I MEVZUAT GRUBU:

 

A KANUNLAR :

             CİLT  NO: 1          Gelir, Kurumlar Vergisi Kanunlarını ve bunlarla ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını içermektedir.

             CİLT  NO: 2,        KDV Kanununu, 3100 sayılı Kanunu, 6802 sayılı Kanunun banka ve sigorta muamele vergisi

             CİLT 2/1               ile ilgili hükümlerini, Özel Tüketim Vergisi Kanununu ve bunlarla ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını içermektedir.

             CİLT  NO: 3          Vergi Usul Kanunu ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ve 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanılmasının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Kanun ve Genel Tebliği içermektedir.

             CİLT  NO: 4          6183 sayılı Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını, 2577 sayılı Kanunu, 2576 sayılı Kanunu ve Danıştay Kanununu içermektedir.

             CİLT  NO: 5          Servet vergileri ve belediye gelirleri hakkında Kanunları ve bunlar hakkında Bakanlar Kurulu Kararlarını içermektedir.

             CİLT  NO: 6          Damga Vergisi, Harçlar, Taşıt Alım Vergisi ve müteferrik diğer vergi kanunlarını ve bu Kanunlarla ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını içermektedir.

             CİLT  NO: 7          Yan Mevzuat: Vergi kanunları dışında, vergileme ile ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümleri içermektedir. Ayrıca 5746 Sayılı Kanuna ilişkin düzenlemeler bu ciltte yer verilmiştir.

             CİLTNO:7/A,      Yan Mevzuat: Vergi kanunlarında değişiklik yapan kanunları içermektedir. Fon mükellefiyetleri de bu Cilt de yer almaktadır.

             CİLT NO: 7/A.1 Yan Mevzuat: Vergi kanunlarında değişiklik yapan kanunları içermektedir.

 

B VERGİ TEBLİĞLERİ, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER:

             1) Gelir, Kurumlar, Vergi Usul, Tahsilat Genel Tebliğleri Grubu:

             CİLT  NO: 8/A,   Gelir, Kurumlar, Vergi Usul ve 6183 sayılı Kanunların uygulaması konusunda 1.1.1950 —

           ve CİLT  8A-1      VE 31.12.1992 tarihleri arasında yayımlanmış olan Gelir Vergisi, 1.1.1950-31.12.1991 tarihleri arasındaki Kurumlar Vergisi, 1.1.1950-31.12.1990 tarihleri arasında yayımlanmış Vergi Usul ve 146-365 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğlerden bugün içinde geçerlilik taşıyanları içermektedir.

             CİLT  NO: 8/B     1.1.1993 tarihinden itibaren yayımlanmış olan geçerli Gelir Vergisi Genel Tebliğlerini içermektedir.

             CİLT  NO: 8/C     1.1.1992’den itibaren yayımlanmış olan geçerli Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerini içermektedir.

             CİLT  NO: 8/D     1.1.1991’den itibaren yayımlanmış olan geçerli Vergi Usul Kanunu ve 366 Seri No.dan başlayan Tahsilat Genel Tebliğlerini içermektedir.

             2) Gider, Servet Vergileri vb. Tebliğleri Grubu:

             CİLT  NO: 9/A     Servet Vergileri, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu vb ile ilgili olarak 1.1.1950 — 31.12.1982 tarihleri arasında yayımlanmış olan Genel Tebliğlerden 31.12.1982 tarihi itibariyle yürürlükte olan Tebliğleri içermektedir. Cildin başına konmuş olan fihristte ilgili olduğu konular belirtilmiştir.

             CİLT  NO: 9/B     1.1.1983 tarihinden sonra yayımlanmış olan Damga Vergisi, Harçlar ve Değerli Kağıtlar Kanunları Genel Tebliğleri ile 3568 sayılı Kanun uygulama tebliğlerini içermektedir.

             CİLT  NO: 9/C     Diğer vergi kanunları ile ilgili olarak 1.1.1983’ten sonra yayımlanmış olan Genel Tebliğleri içermektedir.

             3) Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri Grubu:

             CİLT  NO:10/A   Katma değer vergisi ve ödeme kaydedici cihazlar hakkındaki Genel Tebliğleri içermektedir. Banka ve sigorta muameleleri ile ilgili Tebliğlerde bu Cilt’tedir.

             CİLT  NO:10/B    Cilt 10/A’nın devamını ve ÖTV Genel tebliğlerini içermektedir.

             4) Tüzük ve Yönetmelik:

             CİLT  NO:11, Vergi kanunları ile ilgili tüzük ve yönetmelikleri içermektedir.

             CİLT 11-1 ve 11-2 ise Vergi Kanunları ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı sirkülerleri içermektedir.

 

II DİĞER YAYINLAR (MEVZUAT):

  •       SM, SMMM ve YMM MEVZUATI ile MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA MEVZUATI (2 Cilt)
  •       KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE YORUMU (1 Cilt)
  •       TÜRK VERGİ ANLAŞMALARI MEVZUATI (3 Cilt)

-        Türk Vergi Anlaşmaları Mevzuat Grubu: Genel Tebliğler, Anlaşma Metinleri (3 Cilt)

Bu setin tüm yayın HUZ Akademi Yayıncılık A.Ş.’ye aittir. Yazılı izni olmaksızın hiçbir amaçla çoğaltılamaz, kopya edilemez, manyetik ortama

(Bilgisayar, CD, Disket v.s.) aktarılamaz.

 

ISBN: ISSN-1303-0426

 

İsteme Adresi:

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:245 Karaköy-İSTANBUL

(0212) 252 34 12 - 244 00 45

  

Dizgi:

Maliye Hesap Uzmanları Derneği

 

Baskı Cilt:

Acar Basım ve Cilt Sanayi Ticaret A.Ş.

Tel: 0212- 422 18 34