Ara
Filtreler
Kapat

ÖZBALCI Mali Mevz. ve Yorum Seti (TAM SET) Satışı

Yılmaz ÖZBALCI ve Komisyon, 47 ciltlik Mali Mevzuat ve Yorum Seti Föyvolan Yayın Satışı-HUZ AKADEMİ Yayını
Stok Miktarı: Stokta yok
2.400,00 ₺

Oluş Yayıncılık bünyesinde 35 yılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden mevzuat seti ve yorum grubunu oluşturan 53 ciltlik tam settir. Klasörlerde föyvolan şekilde hazırlanmış olan mevzuat (kanun, yönetmelik, tüzük, sirküler, tebliğ) ve yorumlar  aylık olarak güncellenmekte, abonelerimizin mali mevzuata ilişkin yorumları, yargı kararları da değerlendirilerek aksama olmadan takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Yılmaz ÖZBALCI üstad tarafından oluşturulan set, Maliye Hesap Uzmanları Derneği bünyesinde oluşturulan bir komisyonun titizlikle yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aylık olarak güncellenmektedir. (Ayrıca güncelleme paketi satın alınmalıdır.)

Set 2 ana gruptan oluşmaktadır:

 

I MEVZUAT GRUBU:

 

A KANUNLAR :

             CİLT  NO: 1          Gelir, Kurumlar Vergisi Kanunlarını ve bunlarla ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını içermektedir.

             CİLT  NO: 2,        KDV Kanununu, 3100 sayılı Kanunu, 6802 sayılı Kanunun banka ve sigorta muamele vergisi

             CİLT 2/1               ile ilgili hükümlerini, Özel Tüketim Vergisi Kanununu ve bunlarla ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını içermektedir.

             CİLT  NO: 3          Vergi Usul Kanunu ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ve 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanılmasının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Kanun ve Genel Tebliği içermektedir.

             CİLT  NO: 4          6183 sayılı Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını, 2577 sayılı Kanunu, 2576 sayılı Kanunu ve Danıştay Kanununu içermektedir.

             CİLT  NO: 5          Servet vergileri ve belediye gelirleri hakkında Kanunları ve bunlar hakkında Bakanlar Kurulu Kararlarını içermektedir.

             CİLT  NO: 6          Damga Vergisi, Harçlar, Taşıt Alım Vergisi ve müteferrik diğer vergi kanunlarını ve bu Kanunlarla ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını içermektedir.

             CİLT  NO: 7          Yan Mevzuat: Vergi kanunları dışında, vergileme ile ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümleri içermektedir. Ayrıca 5746 Sayılı Kanuna ilişkin düzenlemeler bu ciltte yer verilmiştir.

             CİLTNO:7/A,      Yan Mevzuat: Vergi kanunlarında değişiklik yapan kanunları içermektedir. Fon mükellefiyetleri de bu Cilt de yer almaktadır.

             CİLT NO: 7/A.1 Yan Mevzuat: Vergi kanunlarında değişiklik yapan kanunları içermektedir.

 

B VERGİ TEBLİĞLERİ, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER:

             1) Gelir, Kurumlar, Vergi Usul, Tahsilat Genel Tebliğleri Grubu:

             CİLT  NO: 8/A,   Gelir, Kurumlar, Vergi Usul ve 6183 sayılı Kanunların uygulaması konusunda 1.1.1950 —

           ve CİLT  8A-1      VE 31.12.1992 tarihleri arasında yayımlanmış olan Gelir Vergisi, 1.1.1950-31.12.1991 tarihleri arasındaki Kurumlar Vergisi, 1.1.1950-31.12.1990 tarihleri arasında yayımlanmış Vergi Usul ve 146-365 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğlerden bugün içinde geçerlilik taşıyanları içermektedir.

             CİLT  NO: 8/B     1.1.1993 tarihinden itibaren yayımlanmış olan geçerli Gelir Vergisi Genel Tebliğlerini içermektedir.

             CİLT  NO: 8/C     1.1.1992’den itibaren yayımlanmış olan geçerli Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerini içermektedir.

             CİLT  NO: 8/D     1.1.1991’den itibaren yayımlanmış olan geçerli Vergi Usul Kanunu ve 366 Seri No.dan başlayan Tahsilat Genel Tebliğlerini içermektedir.

             2) Gider, Servet Vergileri vb. Tebliğleri Grubu:

             CİLT  NO: 9/A     Servet Vergileri, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu vb ile ilgili olarak 1.1.1950 — 31.12.1982 tarihleri arasında yayımlanmış olan Genel Tebliğlerden 31.12.1982 tarihi itibariyle yürürlükte olan Tebliğleri içermektedir. Cildin başına konmuş olan fihristte ilgili olduğu konular belirtilmiştir.

             CİLT  NO: 9/B     1.1.1983 tarihinden sonra yayımlanmış olan Damga Vergisi, Harçlar ve Değerli Kağıtlar Kanunları Genel Tebliğleri ile 3568 sayılı Kanun uygulama tebliğlerini içermektedir.

             CİLT  NO: 9/C     Diğer vergi kanunları ile ilgili olarak 1.1.1983’ten sonra yayımlanmış olan Genel Tebliğleri içermektedir.

             3) Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri Grubu:

             CİLT  NO:10/A   Katma değer vergisi ve ödeme kaydedici cihazlar hakkındaki Genel Tebliğleri içermektedir. Banka ve sigorta muameleleri ile ilgili Tebliğlerde bu Cilt’tedir.

             CİLT  NO:10/B    Cilt 10/A’nın devamını ve ÖTV Genel tebliğlerini içermektedir.

             4) Tüzük ve Yönetmelik:

             CİLT  NO:11, Vergi kanunları ile ilgili tüzük ve yönetmelikleri içermektedir.

             CİLT 11-1 ve 11-2 ise Vergi Kanunları ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı sirkülerleri içermektedir.

 

II YORUM GRUBU:

 

Yorum grubumuz; Sirküler Grubu, Etüdler Grubu, Beyanname Rehberi ve Temel Yorum Kitaplarını içeren 20 CİLT’den oluşmaktadır.

A- SİRKÜLER GRUBU:

Vergi kanunları ili ilgili olarak Büromuzca yapılan güncel yorum ve açıklamaları içermektedir. 1.1.1982 tarihinden başlayan bu sirkülerlerin içeriği cilt numaralarına göre aşağıdaki gibidir.

1) Vergi Kanunları İle İlgili Sirküler:  (SİRKÜLER / Vergi Kanunları)

                   CİLT NO: 12(1) (Havuz Cilt)  31.12.1998 tarihi sonuna kadar yayımlanmış olan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Servet Vergileri, Damga Vergisi, Harçlar, Değerli Kağıtlar, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

                   CİLT NO: 12/A (1/A)    Gelir Vergisi Kanunu yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

                   CİLT NO: 12/B (1/B)     Kurumlar Vergisi Kanunu yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

                   CİLT NO: 12/C (1/C)     Katma Değer, Damga, Emlak Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunlarının yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

                   CİLT NO: 12/D (1/D)    Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

2) Yargı Kararları İle İlgili Sirküler: (SİRKÜLER / Yargı Kararları)

                   CİLT NO: 13(2)(Havuz Cilt)   31.12.1998 tarihi sonuna kadar yayımlanmış olan Danıştay Kararlarını içermektedir.

                   CİLT NO: 13/A (2/A)    Büromuz kroniği ile verilen Danıştay Kararları ve diğer yargı kararlarını içermektedir.

                   CİLT NO: 13/B (2/B)     Cilt 2/A’nın devamıdır.

B- ETÜDLER GRUBU:

                   CİLT NO: 14/A (3/A)    Büromuzca, belli konularda yapılmış olan etüdleri içermektedir.

                   CİLT NO: 14/B (3/B)     Cilt 14/A (3/A)’nın devamıdır.

C- BEYANNAME REHBERİ:

                   CİLT NO: 15 (4), 15/A (4/A) Muhtelif vergilerle ilgili beyannamelerin düzenlenmesi, örnekler ve örnek beyannameler verilmek suretiyle açıklanmaktadır. Önceki açıklamalar 3946 ve 4008 sayılı Kanunlardan sonra güncelliğini kaybetmiştir. Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ile yalnızca G.M.S.İ. İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerini içermektedir.

D- TEMEL YORUM KİTAPLARI

Temel yorum kitapları güncel tutulmaktadır. Ancak, kanun değişikliği veya uygulamadaki gelişmelere bağlı föy değişiklikleri, yorum açıklamanın zaman gerektirmesi nedeniyle mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılabilmektedir. Her türlü değişiklik ve gelişme ile ilgili açıklamalar kısa sürede Sirkülerlerimizle abonelerimize ulaştırıldığından, temel yorum kitaplarımıza başvurulurken, yakın geçmişte Sirkülerimizin olup olmadığına bakılmalıdır.

Temel yorum kitaplarımız Sirkülerlerimizle bütünlük teşkil etmektedir.

Cilt numarası bulunmayan temel yorum kitapları aşağıdaki ciltlerden oluşmaktadır.

-VERGİ USUL KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-GELİR VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN YORUM VE AÇIKLAMALARI

-VERGİ DAVALARI

             Değerli Abonemiz; bilindiği üzere 29.07.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 4369 sayılı Kanun, vergi kanunlarında önemli değişiklikler getirmiştir. Bu nedenle, temel yorum kitaplarımızın “4369 sayılı Kanunla” yapılan değişiklikleri de içeren güncelleştirilmiş yeni basımları ciltlerine konulmuştur. Ancak, 4444 sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, kısa bir süre önce yenilenerek güncelleştirilen bu kitaplarımızın tekrar yenileştirilmesini acilen gündeme getirmiştir. 4444 sayılı Kanunun getirdiği değişiklikler; özenli bir çalışma ile yorumlanmış ve kitaplarda ilgili yerlerine konulmuştur.

Son olarak, 4444 sayılı Kanun değişikliğini izleyen Kanunlarla yapılan değişiklikler; her bir kitabımızda “Yorum” olarak ilgili yerlerine girmiştir.

Böylece, yukarda sözü edilen “Yorum ve Açıklama” kitaplarımız 2003 yılı Ocak ayı itibariyle güncel hale getirilmiştir.

2003 Ocak ayından sonra çıkarılan Kanunlarla, Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler hakkında Büromuzun görüşleri muhtelif Sirküler ve Etüdler ile ortaya konulmuş olup; bunlar föy/volan sistemli Yorum Seti’mizde yer almıştır.

 

III DİĞER YAYINLAR:

-       TÜRK VERGİ ANLAŞMALARI MEVZUAT ve YORUMU (5 Cilt)

-        Türk Vergi Anlaşmaları Mevzuat Grubu: Genel Tebliğler, Anlaşma Metinleri (3 Cilt)

-        Türk Vergi Anlaşmaları Yorum Grubu:  Sirküler - Yorum ve Açıklamaları      (2 Cilt)

-       SM, SMMM ve YMM MEVZUATI ile MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA MEVZUATI (2 Cilt)

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE YORUMU (1 Cilt)

Bu setin tüm yayın HUZ Akademi Yayıncılık A.Ş.’ye aittir. Yazılı izni olmaksızın hiçbir amaçla çoğaltılamaz, kopya edilemez, manyetik ortama

(Bilgisayar, CD, Disket v.s.) aktarılamaz.

 

ISBN: ISSN-1303-0426

 

İsteme Adresi:

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:245 Karaköy-İSTANBUL

(0212) 252 34 12 - 244 00 45