Ara
Filtreler
Kapat

2023/1. YMM Sınavlarına Hazırlık -YÜZ YÜZE EĞİTİM-

> 21 Ocak - 30 Temmuz 2023 > 400 saat > Deneyimli ve Alanında Uzman Eğitmenler > Sadece Hafta sonları
0,00 ₺

2023/1. Dönem YMM Sınavlarına Hazırlık-YÜZ YÜZE- Eğitim Programı BROŞÜR ve BAŞVURU FORMU'nu İndirmek İçin Lütfen TIKLAYINIZ

 

 

1968 yılında Gaziantep’te doğdu. 1993’te açılan giriş sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı’na ve yeterlik sınavında da başarı göstererek 1996 yılında Hesap Uzmanlığı’na, 2003’te Baş Hesap Uzmanlığına atandı.

Sırasıyla Kütahya Emet Lisesi’ni ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümünü bitirdi.

2003-2005 yılları arasında ABD’nde Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

2003 yılında Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu süre içerisinde Maliye Bakanlığı’nda Toplam Kalite Yönetiminin yaygınlaşması amacıyla başlatılan Maliye Kalite Yönetimi Projesinin uygulama sorumluluğunu üstlendi.

Ekim 2005’ten itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı’nda önce mükellef hizmetleri alanında Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak görev yapmış daha sonra Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

Ağustos 2010’dan bu yana Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Vergi Uygulama Koordinatörü olarak iş hayatını devam ettirmektedir.

Karyağdı, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarına sahiptir.

Nazmi Karyağdı’nın vergi hukuku, muhasebe, sermaye piyasası, toplam kalite yönetimi, yönetim ve finans alanlarında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Gelir İdaresi’nde Toplam Kalite Yönetimi ve Mükellef Hizmetleri konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası panel, kongre ve sempozyuma konuşmacı ve bazı kamu kurumlarının eğitim programlarına eğitici olarak katılmıştır.

Maliye Bakanlığı’nda “Maliye Kalite Yönetimi” projesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda “Mükellef ve Çalışan Odaklı Dönüşüm Projesi” ile “Vergi İletişim Merkezi Projesi- 444 0 189”nin proje sorumluluklarını yürüterek bunları hayata geçirmiş, Avrupa Birliği fonlarından kaynak sağlanan “Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması” isimli EFQM Mükemmellik Modeline dayalı projenin de hazırlık ve kabul sürecinde proje sorumlusu olarak yer almıştır.

Nazmi Karyağdı’nın kaleme aldığı beş kitabı olup isimleri şunlardır:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GELİR İDARESİ’NDE VERGİ İNCELEMESİ, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, 2006

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TÜRK VERGİ İDARESİ, Ankara Sanayi Odası Yayını, 2001

TÜM YÖNLERİYLE KÂR DAĞITIMI, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 1. Baskı-1999, 2.Baskı-2002, 3. Baskı-2008, 4. Baskı-2014

TELİF KAZANÇLARININ HUKUKİ MAHİYETİ VE VERGİLENDİRİLMESİ, Kültür Bakanlığı Yayını, Ömer Duman ile birlikte ortak eser, 2000, İkinci Baskı Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 2010

KİRA GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ, Oluş Yayıncılık Yayını, 1998

Nazmi Karyağdı, evli ve bir çocuk babasıdır.

Piyasa ekonomisinde şirketleri yatırım yapmaya, büyümeye, istihdam sağlamaya iten en önemli motivasyon kaynağı kâr elde etmektir.

Kârın elde edilmesi işletme yönetimiyle ilgili olsa da ardından ekonomi kuramının belki de en önemli konusu olan kârın bölüşümü gündeme gelir.

Kârın bir kısmının vergi olarak devlete aktarılması, bir kısmının pay sahiplerine yatırımlarının getirisi olarak ödenmesi, yedek akçe ya da fon olarak işletmenin büyümesi için işletmede alıkonulması, sermayeye eklenmesi… şirketlerin zorunlu ya da gönüllü seçenekleri arasında yer almaktadır.

İlk baskısından bu yana, 15 yıldır sürekli olarak yenilenen, güncellenen ve gelişen Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı kitabı, alanında teoriye ve de en önemlisi uygulamaya yönelik önemli bir kaynak durumundadır.

İşte bu kitapta cevap bulacağınız sorulardan bazıları şunlar;

 

• Kâr nedir ve nasıl tespit edilir?

• Şahıs ortaklıklarında kâr dağıtım kuralları nelerdir?

• Sermaye şirketlerinde (Halka açık olan ya da olmayan) kâr dağıtım kuralları nelerdir?

• Kâr işletmede, kurumlarda ne şekilde vergilendirilmektedir?

• Pay sahipleri açısından elde edilen kârın vergilendirme rejimi nasıl işlemektedir?

• Yurt dışında elde edilen kâr paylarının vergilemesi ne şekilde gerçekleşir?

• Çifte Vergilendirmeye Önleme Anlaşmaları uyarınca kâr dağıtımında vergilendirilme rejimi nasıl işler?

• Pay sahiplerinden başka kimler kârdan pay alabilirler?

• Kâr payı avansı nasıl dağıtılır? Şartları nelerdir?

• %5 oranında kâr payını ödemek zorunlu mudur?

• Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılır mı?

• Yeni T.T.K.’dan sonra şirketler hangi kârı dağıtacaklar? Yasal kayıtlardaki kârı mı TFRS'ye göre belirlenen kârı mı?

 

Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı; kâr dağıtımının bütün yönlerinin ele alındığı, merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını bulabileceğiniz bir başucu kaynağı…

 

 

Bu kitabın tüm yayın hakları Maliye Hesap Uzmanları Derneğine aittir.

Maliye Hesap Uzmanları Derneğinin izni olmaksızın hiçbir amaçla çoğaltılamaz, kopya edilemez, manyetik ortama

(Bilgisayar, CD, Disket v.s.) aktarılamaz.

 

ISBN: 978-605-4063-45-1        

 

İsteme Adresi:

OLUŞ YAYINCILIK A.Ş.

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:245 Karaköy-İSTANBUL

(0212) 252 34 12 - 244 00 45 Faks: (0212) 252 34 71

 

Dizgi ve Kapak Tasarım

Deniz KAYAK

 

Baskı Cilt

Acar Basım ve Cilt Sanayi Ticaret A.Ş.

Beysan Sanayi Sit. Birlik Cad. No:26 34524

Harimidere, Beylikdüzü/İSTANBUL

Tel: 0212- 422 18 34

Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı” isimli çalışmamız ilk olarak 1999 yılının Mart ayında okuyucularla buluşmuştu. Geride bıraktığımız 15 yıl içinde pek çok şey gibi kitabımızda değişti. Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ilk planda akla gelen mevzuat değişiklikleri arasında yer alıyor.

Kanun değişiklikleri önce kurallar ve teori boyutunda bir değişim getirirken ardından da doğal olarak uygulama alanında kendisini göstermekte. Her değişim kısmen ya da tamamen bir öğrenme sürecini ve bir adaptasyon sürecini de beraberinde getiriyor. Nitekim kâr dağıtımı konusu da değişikliklerden payını aldı.

Elbette ki kitabımızı sadece mevzuat değişiklikleri etkilemedi. Dördüncü kez okuyucularla buluşan kitabımız adeta yaşayan bir organizma gibi her defasında yenilendi ve geliştirildi. Her bir yeni baskı düşüncelerimizin, ifadelerimizin gözden geçirildiği, iyiyi ve mükemmeli arayışımızın bir aşaması oldu. Her defasında amacımız, okuyucularımızın güncel sorunlarına cevap verebilmek ve ortaya çıkan yeni konularda yorum geliştirebilecek bir alt yapıyı onlara sunmak olmuştur. Bu amacımıza ne kadar yaklaşabilmişsek kendimizi o kadar mutlu sayacağız.

Kitabımızda; kârın tespitinden başlayıp dağıtımına kadar olan süreç Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ele alındı. Elbette kurum ya da işletme bünyesinde kazancın/kârın vergilendirilmesi ve kâr pay elde edenlerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu da kapsama dahil edildi. Özetle ifade etmek gerekirse; bizce kitabımızın en önemli özelliklerinden biri, ticaret hukuku alanındaki bir konunun vergi hukukundaki yansımalarıyla ele alınmış olmasıdır.

Birinci baskıdan beri tüm okumaları gerçekleştiren, fikirleriyle kitabımızın ve şahsımızın gelişmesine büyük katkısı olan değerli üstadım E. Baş Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü E. Genel Müdür Yardımcısı Yener Mercimekçi’ye şükranlarımı sunuyorum.

Kitabımızın bu baskısında değerli katkılarını esirgemeyen Maliye Hesap Uzmanları Derneği Başkanı Necdet Gökmen üstadıma ve birlikte çalışıp çok şey öğrendiğim E. Baş Hesap Uzmanı, Gelir İdaresi E. Başkan Yardımcısı Bülent Taş üstadıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Her çalışmanın ardında aileden alınan zaman vardır. Tüm çalışmalarımda desteğim olan, yoldaşım olan eşim Müjgan Karyağdı’ya yetersiz kalacağına inandığım teşekkürlerimi iletiyorum.

Ve 15 yıldır katkılarıyla bizi yalnız bırakmayan tüm okuyucularımıza şükran duygularımızla kitabımızın yararlı olmasını diliyorum. Ankara, 2014

Nazmi Karyağdı

tkd