Ara
Filtreler
Kapat

Tanıtım

HUZ AKADEMİ VERGİ DANIŞMA KOMİSYONU

HUZ AKADEMİ bünyesinde oluşturulan Vergi Danışma Komisyonu, her biri alanında ihtisas sahibi, güncel ekonomik ve mali olaylar ile mevzuatı yakından takip eden 10 ila 15 arası E. Hesap Uzmanından oluşmaktadır.

Anılan Komisyonun üç temel fonksiyonunun olması amaçlanmıştır:

  1. Fonksiyonu: Her Geçici Vergi Döneminin son aylarında, önceden WEB Sitesinde duyurulacak bir günün öğleden sonrası, katılımcılardan vergi ile ilgili her konuda gelebilecek soruların birkaç Komisyon üyesince canlı olarak cevaplandırılması.

  1. Fonksiyonu: Her ayın (Geçici Vergi Dönemlerinin son ayları hariç) WEB Sitesinde duyurulacak bir günü öğleden sonrası, belirlenecek bir ya da iki konu hakkında katılımcılardan gelecek soruların birkaç Komisyon üyesi tarafından canlı olarak cevaplandırılması.

  1. Fonksiyonu: Vergi ile ilgili tartışmalı konularda, Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonuna benzeyen bir çalışma yöntemiyle, Vergi Danışma Komisyonu üyelerince toplanıp tartışılarak ortak ya da çoğunluk görüşünün oluşturulması. Bu toplantılara, konunun özelliğine göre, bilgi almak amacıyla, dışarıdan ilgili sektör temsilcilerinin de davet edilmesi söz konusu olabilecektir. Bu fonksiyonun, toplantılarda beliren ve benimsenen görüşlerin ilgili ve yetkili mercilere ulaştırılması suretiyle konu hakkında düzenleme yapmalarına yardımcı olma amacı da bulunmaktadır.

İlk iki fonksiyon için toplantı tarihleri HUZ AKADEMİ WEB Sitesinde makul bir süre öncesinde duyurulacak, ikinci fonksiyona ilişin duyuruda ayrıca, katılımcıların hangi konulara ilişkin sorularına cevap verileceği belirtilecektir. Verilen bu hizmetler karşılığında katılımcılardan makul bir ücret alınması düşünülmektedir.