Ara
Filtreler
Kapat

Tarihçe ve Faaliyet Konuları

HUZ AKADEMİ Yayıncılık A.Ş.’nin Tarihi Geçmişi & Faaliyet Konuları:

Ünlü vergi hukuku yorumcusu Eski Hesap Uzmanı Yılmaz ÖZBALCI önderliğinde 18 Ocak 1982 yılında Ankara’da OLUŞ Mali Müşavirlik ve Organizasyon Limited Şirketi unvanıyla kurulmuş olan ve 12 Şubat 1990 tarihinde yapılan unvan değişikliği sonrasında OLUŞ Yayıncılık Limited Şirketi unvanını alan Şirket, bu ticaret unvanı altında faaliyet göstermekte iken 24 Şubat 1998 tarihinde hisselerinin tamamı Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) ile Maliye Hesap Uzmanları Derneği (HUD) tarafından devralınmış olup devir işlemi sonrasında, Şirketin hisselerinin %60’ı HUV’un, %40’ı ise HUD’un uhdesine geçmiştir.

Şirket, 26 Ağustos 2002 tarihinde nev’i değişikliğine giderek OLUŞ Yayıncılık A.Ş. unvanını almıştır.

2013 yılı başında merkezi Ankara’dan İstanbul’a nakledilen Şirketin unvanıyla ilgili son değişiklik 14 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşmiş olup Şirketin unvanı HUZ AKADEMİ Yayıncılık A.Ş. olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik 21 Nisan 2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ÖZBALCI’dan devralındığı tarihe kadar vergi hukuku alanında föyvolan ve kitap yayıncılığı yapmakta olan Şirketin föyvolan yayınları; içinde kanun, yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı, Genel Tebliğ gibi mevzuatın yer aldığı ciltler ile temel vergi kanunlarına ilişkin yorum kitapları ve yorum sirkülerlerinin yer aldığı yorum ciltlerinden oluşan toplam 34 ciltlik muhtelif setlerden ibaret iken devralındıktan sonra zaman içinde eklenen yeni set ve ciltler nedeniyle ciltlerin toplam sayısı bugün itibarıyla 53'e kadar yükselmiştir.

Temel vergi kanunlarının yorum ve açıklamalarına ilişkin altı kitabın yanı sıra Şirket, “Vergi Yargısı”, “Kar Dağıtımı”, “Vergi Muhasebesi”Birleştirilmiş Vergi Genel Tebliğileri” ile “Tüm Vergi Kanunları”  (büyük ve küçük boy)kitaplarının da telif haklarına sahip olup anılan kitaplardan gerek görülenler güncellenerek yeniden yayımlamaktadır.

Şirket, 2014 yılından bu yana özel kesimdeki eğitimli personel açığını bir nebze de olsa azaltmak amacıyla muhtelif konferans, panel, toplantı, seminer ve kurslar düzenlemiştir. Bu çerçevede, 2014 yılından itibaren “YMM Sınavlarına Hazırlık Seminerleri”ne başlanmış olup başlangıçta yılda iki dönem düzenlenmekte olan Seminerler 2016 yılında 3 döneme çıkarılmıştır.

Şirket, 23 Eylül 2016 tarihinden itibaren “Meslek Personeli Yetiştirme ve Geliştirme Seminerleri” adı altında farklı bir eğitim programını uygulamaya koymak suretiyle bu alandaki yetişmiş eleman açığını bir nebze de olsa kapatmak için bir başka adım daha atmış bulunmaktadır.

Akademimiz, bahsedilen söz konusu seminerlerin dışında da zaman zaman güncel konu ve gelişmeler hakkında bir veya yarım günlük bilgilendirme toplantıları ve konferanslar düzenlemektedir.

Diğer taraftan Akademimiz, tartışmalı vergi konularını oluşturduğu Vergi Danışma Komisyonuna getirip anılan konuların açıklığa kavuşturulması için toplantılar düzenlemeyi de öngörmektedir. Ayrıca her ayın belli gününde, bu Komisyonun bazı üyelerince, belirlenecek bir ya da iki konuda katılımcılardan gelecek sorunların cevaplandırılacağı, Geçici Vergi Dönemlerinin son ayında da konu sınırlaması olmaksızın katılımcıların sorularının cevaplanacağı yarım günlük toplantılar yapılması planlanmaktadır.

Bütün bunların yanı sıra Akademimiz, 2017 yılının son çeyreğinde, yakında işlerin başına geçecek ya da işleri yeni devralmış genç işadamı adayları ile üst düzey yönetici adaylarına yönelik deneyim paylaşım programını uygulamaya koymayı öngörmektedir. Konuya ilişkin hazırlıklar sonuçlanma aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Akademimiz ayrıca, muhtelif üniversitelerden gelen talep ve teklifleri değerlendirmekte olup, bugüne kadar Bahçeşehir Üniversitesi ve IŞIK Üniversitesi ile eğitim alanında işbirliği yapılması konusunda mutabakata varılmış, hatta, bu üniversitelerle, 2017/Güz döneminde başlayacak olan yüksek lisans programlarının işbirliği içinde yürütülmesi konusunda anlaşma sağlanmış bulunmaktadır. Bir veya birkaç üniversite ile daha eğitim alanında işbirliğine gidilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.”

“Diğer taraftan Akademimiz, genç patron adayları ile üst düzey yönetici adaylarına yönelik olarak yakında uygulamaya koyacağı LiderClub Programıile de muhtelif alanlardaki deneyimlerin paylaşılmasını öngörmekte, böylece söz konusu adayların, uzun yıllar yaşanarak öğrenilebilecek muhtelif tecrübeleri oyunlaştırılmış bir eğitim modeli çerçevesinde kısa sürede özümsemeleri amaçlanmaktadır.