Ara
Filtreler
Kapat

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları -Türkiye Uygulaması

13 Ocak 2017, 32 Saat, Prof. Dr. Cemal İBİŞ
944,00 ₺

Vergi Kanunları ve Muhasebe Temel Eğitimleri ile İleri Düzey Vergi Eğitimlerini almış olanlar  ile bu eğitimlere ihtiyacı olmayanlardan İhtisas Muhasebeleri hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler, TMS ve TFRS uygulayan büyük şirketler ile yabancı sermayeli şirketlerin muhasebe, mali işler ve finansman bölümlerinde çalışanlardan mesleğinde yükselmek ya da mesleğini daha kaliteli icra etmek isteyenler, gireceği mesleki yetki ve yeterlik sınavlarında daha başarılı sonuçlar elde etmek isteyenler.

Seminer Yöneticisi

Prof. Dr. Cemal İBİŞ

Marmara Üniversitesi İng. İşltme Fak. Öğr. Üyesi

Uluslararası Muhasebe Federasyonu KOBİ Komitesi Üyesi

 

Seminer Tarihleri

13 - 14 ve 20 - 21 Ocak 2017

 • Finansal Raporlama Standartlarına Giriş

 • Uluslararası / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Amacı ve Kapsamı

 • Dünya ve Türkiye Uygulamaları

 • Kavramsal Çerçeve

 
 • Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumu

 • Finansal Tabloların Sunuluşu – UMS 1

  • KGK Finansal Tablo Formatı

  • BİST’den Örnekler

 • İlk Kez Hazırlanan Finansal Tablolar – UFRS 1

 • Ara Dönem Finansal Raporlama – UMS 34

 • Yabancı Para Raporlama – UMS 21

 
 • Finansal Tablo Kalemleri

 • Finansal Araçlar – UMS 39 / UFRS 7 / UFRS 9

 • Stoklar – UMS 2

 • Maddi Duran Varlıklar – UMS 16

 • Borçlanma Maliyetleri – UMS 23

 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller – UMS 40

 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar – UMS 38

 • Varlıklarda Değer Kaybı – UMS 36

 • Karşılıklar, Koşullu Varlıklar, Koşullu Borçlar – UMS 37

 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar – UMS 19

 • Hasılat – UMS 18 / UFRS 15

 • Gelir Vergisi – UMS 12

 
 • Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektiren Hususlar

 • Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar – UMS 10

 • Muhasebe Politikalarında / Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar – UMS 8

 
 • Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması

 • Nakit Akış Tablosu – UMS 7

 • Örnek Uygulama – Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması