Ara
Filtreler
Kapat

VERGİ MUHASEBESİ (6. Baskı Haziran 2016)

Alper ŞİMŞEK, Servet ÖZKÖK, N. Kemal GÜNDÜZ Haziran 2016, Ciltli, 449 Sayfa HUZ Akademi Yayınları *DİKKAT: KARGO BEDELİ ALICI ÖDEMELİDİR
70,00 ₺
60,00 ₺

Kitap muhasebenin vergi hukukunu ilgilendiren konularını detaylı olarak kapsamak üzere hazırlanmış bir ihtisas çalışmasıdır. Her bir konu geniş örnekler ve yasal dayanaklar çerçevesinde işlenmiştir. Vergi yargısı ile vergi idaresi arasındaki görüş ayrılıkları ile benzer şekilde vergi uzmanlarının kendi aralarındaki yorum farklılıklarına her bir görüşü içerecek şekilde yer verilmiştir. Bununla birlikte, kitap esasen bir vergi hukuku çalışmasından önce muhasebe çalışması olarak hazırlanmıştır. Her bir yeni baskıda örnekler ve monografiler, güncel mevzuat ve olabildiğince güncel yasal oranlara uyarlanarak okuyucunun bilgisine sunulmuştur.

Alper ŞİMŞEK

1964 yılında Fatsa’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

1985 yılında açılan sınavı kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 1989 yılında yeterlik sınavında başarı göstererek Hesap Uzmanı olarak atandı.

1996 - 1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde University of Illinois at Urbana – Champaign’ de Muhasebe alanında yüksek lisansını tamamladı.

Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden sonra 2001-2005 yılları arasında Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak çalışmıştır. Haziran 2005 de bu görevinden ayrılarak Rehber Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. de ortak olarak çalışmaya başlamıştır. Aralık 2008 tarihinden Ağustos 2012’ye kadar, KPMG Yetkin YMM A.Ş. de Vergi Direktörü olarak çalışmıştır.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanı olarak çalışmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Uygulama Yabancı Diller Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünde Yönetim Muhasebesi dersi ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde İşletme Finansmanı dersi vermiştir.

 

Servet ÖZKÖK

1967 yılında Düzce’de doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

1989 yılında açılan sınavı kazanarak Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. 1993 yılında yeterlik sınavında başarı göstererek Gelirler Kontrolörü olarak atandı.

1998 - 2000 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde University of Illinois at Urbana – Champaign’ de Finans alanında yüksek lisansını tamamladı.

2001-2003 yılları arasında Gelirler Kontrolörleri Eğitim Grup Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Ocak 2005 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörlüğü’nden ayrılarak Rehber Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. de ortak olarak çalışmaya başlamıştır.  Ekim 2007-Ocak 2010 tarihleri arasında, KPMG Yetkin YMM A.Ş. de Vergi Direktörü olarak çalışmıştır.

Halen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nda üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programında Muhasebe - Finans dersini vermektedir.

 

Namık Kemal GÜNDÜZ

1965 yılında Şavşat’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

1989 yılında açılan sınavı kazanarak Maliye Bakanlığı Stj. Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. 1993 yılında yeterlik sınavında başarı göstererek Gelirler Kontrolörü olarak atandı. 1998 - 1999 yıllarında Erzurum Gelirler Bölge Müdürlüğü yaptı.

2002-2004 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı.

Kasım 2000 döneminden itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

Kitap muhasebenin özellikle Vergi Hukukunu ilgilendiren konularını detaylı olarak kapsamak üzere hazırlanmış bir ihtisas çalışmasıdır. Her bir konu geniş örnekler ve yasal dayanaklar çerçevesinde işlenmiştir. Vergi yargısı ile vergi idaresi arasındaki görüş ayrılıkları ile benzer şekilde vergi uzmanlarının kendi aralarındaki yorum farklılıklarına her bir görüşü içerecek şekilde yer verilmiştir. Bununla birlikte, kitap esasen bir vergi hukuku çalışmasından önce muhasebe çalışması olarak hazırlanmıştır. Her bir yeni baskıda örnekler ve monografiler, güncel mevzuat ve olabildiğince güncel yasal oranlara uyarlanarak okuyucunun bilgisine sunulmuştur.   

Konu Başlıkları

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

Tablolarla Değerleme Hükümlerinin Açıklanması

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

Dönem Sonu İşlemleri

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

Yıllara Seri İnşaat ve Onarım İşleri

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

Finansal Kiralama

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

Katma Değer Vergisi

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

Kar Dağıtımı, Örtülü Sermaye

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

Bağış ve Yardımlar

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

İhracat, İthalat

http://www.seckin.com.tr/fileseckin/1/nok/n1.jpg

Amortismanlar

Bu kitabın tüm yayın hakları Oluş Yayıncılık A.Ş.’ne aittir.

Oluş Yayıncılık A.Ş.’nin izni olmaksızın hiçbir amaçla çoğaltılamaz, kopya edilemez, manyetik ortama (Bilgisayar, CD, Disket v.s.) aktarılamaz.

 

5. Baskı

İstanbul, Ekim 2015

ISBN: 978-605-4063-40-6

 

İsteme Adresi

OLUŞ YAYINCILIK A.Ş.

Kemankeş Mahallesi Rıhtım Caddesi No:245

KARAKÖY/İSTANBUL

Tel: (0212) 252 34 12 – 244 00 45

 

Baskı – Cilt

ACAR MATBAACILIK

Acar Matbaacılık Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş.

(0212) 422 18 34

Beşinci Baskı için Önsöz

Vergi hukuku gibi, oran ve uygulamaların sıkça değiştiği bir alanı muhasebe çalışmalarına aktarmak her baskıda kitabı neredeyse tamamıyla elden geçirmek ihtiyacı yaratmaktadır. Bununla birlikte bu yorucu çabanın, ilk baskısı 2003 yılında gerçekleştirilen kitabımızın 14 yılda 5’nci baskıya ulaşmasıyla karşılığını bulduğunu görüyoruz.

Daha önceki baskılarda ısrarla vurguladığımız bir hususu tekraren belirtmek isteriz: Vergi hukukunun birçok detayında vergi idaresi ile vergi yargısı arasında görüş ayrılığı olduğu gibi vergi uzmanlarının da her konuda görüş birliğinde olduğunu söyleyebilmek mümkün  olamamaktadır. Bu nedenle kitabımızda bir muhasebe kaydı gösterilirken bu konudaki görüş ayrılıklarına da özellikle vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte çalışmamızın bir vergi hukuku çalışmasından önce bir muhasebe çalışması olarak değerlendirilmesini özellikle arzu ederiz.

      Alper ŞİMŞEK

    İSTANBUL, EKİM 2015

Önsöz

Özellikle 2007 yılında, Türkiye’de uygulanan raporlama standartları incelendiğinde karşımıza çok farklı sonuçlar veren ve birbirinden tamamen ayrı setler çıkmaktadır. Bu kapsamda, vergi matrahının hesaplanmasını esas alan Tek Düzen Hesap Planı, bankalarca uygulanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), ortak sayısına bağlı olarak halka açık kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabi şirketlerce uygulanan SPK Seri XI-1 tebliğine uygun standartlar, hisseleri İMKB’de işlem gören şirketlerce uygulanan SPK Seri XI-25 tebliğine uygun standartlar ve gene aynı şirketlerce seçimlik olarak uygulanabilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulanan standartlardandır. Buna göre, aynı finansal verilerden hareketle, farklı standartlara göre farklı sonuçlar içeren finansal tablolara ulaşılmakta, bu durum da okuyucu açısından mali tabloları yorumlamada karmaşa yaratmaktadır.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, 1999 yılında kurulmuş ve ilk toplantısını 2002 yılında yapmıştır. Kurul tarafından bugüne kadar, 41 adet Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ve 8 adet TFRS yayımlanmıştır. Bu standartlar, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve UFRS’nin bazı farklılıklar dışında aynısıdır. Son yıllarda, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler ve bankalar ile isteyen kuruluşlar UFRS’ye göre raporlama yapmaktadırlar. Bir yandan yabancı yatırımcıların sayısındaki artış diğer yandan halen Mecliste görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı UMS ve UFRS ile uyumlu TMS ve TFRS’nin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Buraya kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda; TMS ve TFRS’nin uygulamaya geçmesi ile birlikte kullanım kuralları aynı olan tek bir dilin mali tablo hazırlanmasında esas alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, yeni bazı mali tablolar hazırlanması zorunluluğu da getirilmektedir. Dipnotlar büyük önem kazanmakta, okuyucu, dipnotlar vasıtasıyla sadece mali tablolarda yer alan kalemlerin detayları hakkında bilgi edinmekle kalmamakta, bunun yanında mali tablolara yansımayan risk ve yükümlülükleri de dipnotlarda görebilmektedir.

Diğer yandan, şirketler, TMS ve TFRS’yi uygulayacak olmakla birlikte, vergi hesabında Gelir İdaresi tarafından belirlenen düzenlemelere uymak zorundadırlar. Bu nedenle, gerek uygulayıcılar, gerekse mali tablo okuyucuları açısından Vergi Usul Kanununu (VUK) ile TMS’de yer alan değerleme hükümlerini bilmek vergi hesabına ulaşmak için bir zorunluluktur.

Kitabımızın önceki baskılarına ilişkin eleştiri ve katkılar bu baskı için yol gösterici olmuştur. Bu kapsamda, Vergi Muhasebesi Kitabının 3. baskısında, VUK ve TMS değerleme hükümleri tablo halinde verilerek, okuyucuya karşılaştırma imkanı verilmiştir. Ayrıca; önceki baskılarda yer almayan özellikli bazı  bölümler eklenmiş, enflasyon muhasebesi uygulaması sona erdiğinden bu bölüm çıkarılmış, mevcut örnekler 2008 yılı sonuna kadar yayımlanmış mevzuat hükümlerine göre güncellenmiştir.

                                                             Alper ŞİMŞEK

Servet ÖZKÖK

ANKARA, OCAK 2009